E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Türkiye Sigorta Sektörünün 2012´ ye Doğru Yönelimleri
  09.09.2011


Geçtiğimiz üç yılda aktif büyüklüğü yaklaşık %62 oranında artarak 40 miyar tl sınırına dayanan türk sigorta sektörünün temel sorunu olarak karlılık sorunu yada net olarak belirtilmek gerekirse zarar hanesinin büyüklüğü olduğu görülüyor. 


50 milyar tl’lik büyüklüğe ulaşan türk sigorta sektörünün yaklaşık  %40’ını elementer şirketleri uluştururken yaklaşık %60’ını hayat ve emeklilik şirketleri oluşturmakta. Yine aynı şekilde hayat ve emeklilik şirketlerinin Pazar payı elementer karşısında yıldan yıla artmaktadır..

Tabii ki bu anlamda üzerinde durulması gereken bir avantajda hayat ve emeklilik şirketlerinin uzun vadeli yatırımlar nedeniyle  bilançoların hep daha olumlu olması

Bununla birlikte 2010 yılı sınu itibariyle elementer sigorta şirketlerinin özsermayesi 5 milyar 28 milyon tl iken hayat ve emeklilik şirketlerinin özsermayesinin 2 milyar 166 milyon tl olduğu görülüyor

Burada bireysel emeklilik şirketlerinin plan sahiplerinin primlerini takasbank’ta tutmaları dıolayısıyla da risklerinin olmaması da özsermayelerini elementer sigorta şirketlerine oranla çok yüksek tutmak zorunda olmamalarının bir sebebi olarak gözüküyor. Tabi sistem olarak hasar/prim ilişkisinden çok gelir üzerinden yapılan kesintilerde bireysel emeklilik sisteminin güvenle birlikte karlılığı arttıran bir başka unsur olarak göze batıyor.

Elementer sigortalarda ise son on yılda enflasyonun ciddi oranda düşmesi yanında özellikle trafik, kasko ve sağlık sigortalarında yaşanan zararlar, tüm branşlardaki teknik karı azaltmaktadır.

Türk sigorat sektöründe daha karlı görüntü çizen bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında temel olarak satın alma bilincine yönelik tanıtımlar 2012’ye doğru yeterli olabilecek gibi görünürken elementer sigorta şirketlerinin daha uzun vadeli, stratejilerle aktüeryal hesapları daha iyi yapılmıs ve sigorta şirketlerinin bir bütün olarak hareket ederek özellikle aşırı rekabet konusunda bir takım ortak politikalara ihtiyaç duydukları kesindir.

 Dünya’nın 12. Büyük ekonomisi olan ülkemiz , dünya  sigorta liginde 36. en büyük prim üreten olmanın ötesinde yapabilecekleri olduğu kesindir.

 Tüm bu yapılacak başarılı çalışmalar türk sigorta ve bes sektörünü türkiye’de gelişmeye en potansiyel sektör olarak daha fazla yatırım yapmaya hazır olan uluslararası yatırımcıları ülkemizde daha fazla yönlendirecektir.

 MUTLU GÜNLER DİLEĞİYLE

ALİ CİVAN

  
  

Kaynak :
Hit : 1882


Özel sağlık sigortacılığında 2012 yönelimleri
Türkiye’deki tüm Sigorta Şirketleri ne zaman kar edebilecek?
Sağlık Sigortaları Tıbbi Enflasyona Karşı
Dünya´da Sigortacılık 2011
Türkiye Sigorta Sektörünün 2012´ ye Doğru Yönelimleri
Türkiye ve Dünya Sigorta Sektörü Bileşenleri 2011
Bireysel Emeklilik Sistemi 2011
Sağlık Sigorta Sektöründe 2000 den 2011 e Yolculuk
Sağlık Sigortacılığı ve Turizm
Sağlık Sigortacılığında Reklam
Sağlık Sigortacılığında Sigortalı Adayının Şirket Seçimi ve Sağlık Sigortalısının İlk Yılı
Sağlık Sigortacılığında Yeni Sigortacılar
Sağlık Sigortacılığı, Sgk ve Genel Sağlık Sigortası Bileşenleri
Sağlık Sigortacılığında Satış; Cesaret Yoksa İtibarda Yoktur
Sağlık Sigortacılığında Acentenin Şirket Seçimi
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Sigortalısı
Sağlık Sigortacılığında Acente ve Şirket İlişkileri
Sağlık Sigortacılığında Hasar ve Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları
Sağlık Sigortacılığında Pazar Araştırması ve Pazarlama
Türkiye´ de Sağlık Sigorta Sisteminin Dünü ve Bugünü
Sağlık Sigortacılığında Sigorta Danışmanlığı ve Acenteliği
Sağlık Sigortalarında Dünya´ nın Neresindeyiz ?
Sağlık Sigortacılığı Kavramları; Müafiyet, Sürprim, İndirim, Yenileme ve Yenileme Garantisi
Sağlık Sigortası ve Türkiye´deki Uygulamaları
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.sigortacindan.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.sigortacindan.com portal managers has no responsibility and bind.

Kasko - Elementer Sigorta - Ticari Sigorta - Ev Sigortası - Kasko Bedeli - Otomobil Sigortasi - Hasar Tespiti - Trafik Sigortası - Kasko Listesi - Kasko Değerleri
Medasist International © Copyright 2005