E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Özel sağlık sigortacılığında 2012 yönelimleri
Yabancı Sigorta Şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmasıyla Özel Sağlık Sigortalarında yaşanan yoğun rekabet tüm Sigorta Şirketlerini, Sağlık Sigortacılığında atağa geçebilmek için yeni ürünler hazırlamasını zorunlu kılıyor.
Türkiye’deki tüm Sigorta Şirketleri ne zaman kar edebilecek?
Sigorta sektöründe yılın ilk dokuz aylık bilançolarına göre ciddi bir zarrar sözkonusu. Sigorta Şirketlerinin detaylı bilançoları incelediğinde,gerek yerli gerekse yabancı sermayeli tüm Sigorta Şirketlerininzarara rağmen çeşitli politikalarla kendilerini önümüzdeki yıllarda başarıya taşıyacak uygulamalara hazırlandıklarını görüyoruz
Sağlık Sigortaları Tıbbi Enflasyona Karşı
Türkiye’ de 1990’ lı yılların başından itibaren yükselen bir sigorta branşı olan sağlık sigortalarının, ödenen hasarlar, sisteme giren yeni sigortalı sayısının azalması, dolayısıyla mevcut sağlık sigortalıların yaşlanması ve sağlık sorunlarının artması nedeniyle primlerin giderek yükselme trendinde olduğu görülüyor.
Dünya´da Sigortacılık 2011
Dünya 2010 ve 2011 yılını 1930’lardan bu yana en büyük ekonomik krizi ile büyük sel , deprem ve yangın hasarlarını yaşama geçirse de dünya sigorta arenasındaki büyük şirketler güçlü finansal yapıları yanında sistemleriyle bu zorlukların üstesinden gelmişlerdir.
Türkiye Sigorta Sektörünün 2012´ ye Doğru Yönelimleri
Geçtiğimiz üç yılda aktif büyüklüğü yaklaşık %62 oranında artarak 40 miyar tl sınırına dayanan türk sigorta sektörünün temel sorunu olarak karlılık sorunu yada net olarak belirtilmek gerekirse zarar hanesinin büyüklüğü olduğu görülüyor.
Türkiye ve Dünya Sigorta Sektörü Bileşenleri 2011
Türk Sigorta Sektörü’nün 2000-2010 yılları arasında sağladığı %700’lük büyüme ve 14.1 milyar TL prim üretimine ulaşmış olması gerçekten sevindiricidir.
Bireysel Emeklilik Sistemi 2011
Türkiye’de yaklaşık 8 yıl önce kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi özellikle finans sektöründe her geçen gün daha fazla ağırlığını hissettirmeyi başarıyor.
Sağlık Sigorta Sektöründe 2000 den 2011 e Yolculuk
Türkiye’de sağlık sigortacılığı son on yılda önemli bir gelişim göstermekle birlikte yapılanların yeterli olup olmadığı sistemin detaylı incelenmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Sağlık Sigortacılığı ve Turizm
Sağlık Sigortacılığında Turizm boyutunu iki yönden değerlendirmek mümkündür. Bunlardan birisi ülkemizdeki sağlık ya da seyahat sigortalıların yurtdışı için aldıkları özellikle yatarak tedavi teminatlarını içeren yurtdışı sağlık hizmetleri teminatı diğeri ise ülkemize gelen turistlerin ülkemizden veya ülkemizden satın aldıkları sigorta poliçeleri ile ülkemizde faydalanabilecekleri sağlık ve sağlık sigorta hizmetleridir.
Sağlık Sigortacılığında Reklam
Sağlık sigortacılığında reklamın sağlık sigortası ürünlerinden potansiyelsel sağlık sigortalılarını haberdar eden, bilgi veren, değerini ortaya koyan, psikolojik güven sağlayan, satın almaya yönelten acenteyi ve satışçıyı destekleyen markayı tanıtan özellikleri vardır.

1 2 3

 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.sigortacindan.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.sigortacindan.com portal managers has no responsibility and bind.

Kasko - Elementer Sigorta - Ticari Sigorta - Ev Sigortası - Kasko Bedeli - Otomobil Sigortasi - Hasar Tespiti - Trafik Sigortası - Kasko Listesi - Kasko Değerleri
Medasist International © Copyright 2005